Solitaire/seul


Als vervolg op de serie ‘Cityskin’ staat nu de mens centraal, waarbij de stad het decor vormt waarin de mens zich presenteert. De figuren staan daarbij eenzaam in de hen omringende ruimte waar een fabriekspand, een container, een parkeergarage of een bushalte te herkennen valt. Gewone, alledaagse omgevingen van gewone, alledaagse mensen. Zijn of haar blik is soms naar binnen gekeerd, soms staren zij voor zich uit. De stad is een sociale biotoop waarbinnen ieder een plek heeft of op z’n minst tracht te vinden.

Fotogegevens

9 foto’s zwart/wit
digitaal
geprint op plain paper: 110 x 190 cm.